THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẠI TRUNG TÂM

 

STT

LỚP

TRÌNH ĐỘ

GIÁO VIÊN

THỜI GIAN

THỜI LƯỢNG

1

Les Loustics

A1 DELF Prim

Thomas

17h30 – 19h00

Thứ 3 hàng tuần

16 buổi

 

2

ADO.1A

A2 DELF Prim

Ivan

17h30 – 19h00

Thứ 3 hàng tuần

16 buổi

3

ADO.1B

A2 DELF Prim

Ivan

17h00 – 19h00

Thứ 7 hàng tuần

12 buổi

4

ADO.3A

A2 DELF Junior

Thomas

08h30 – 10h30

Chủ nhật hàng tuần

12 buổi

5

ADO.3B

B2 DELF Junior

Thomas

14h30 – 16h30

Chủ nhật hàng tuần

12 buổi

6

Luyện thi B2

B2 DELF Junior

Thầy Sơn, Kenvin

14h30 – 16h00

Chủ nhật hàng tuần

16 buổi

19h00 – 20h30

Thứ 2 hàng tuần

7

Débutant 1

Bắt đầu (A1)

Ivan

18h00 – 19h30

Thứ 6 hàng tuần

16 buổi

14h30 – 16h00

Chủ nhật hàng tuần

8

Débutant 2

Bắt đầu (A1)

Thomas

18h00 – 19h30

Thứ 2 hàng tuần

16 buổi

18h00 – 19h30

Thứ 6 hàng tuần

Thời khóa biểu Đăng ký học
Facebook Fanpage
Video Clip