TCF

TCF là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn đi du học tại nước này. Bài kiểm tra TCF dành cho tất cả những ai không phải là người Pháp có mong muốn đánh giá trình độ tiếng Pháp của mình vì lí do cá nhân, mục đích công việc hay học tập.

Chứng chỉ TCF chỉ có thời hạn trong vòng 2 năm kể từ ngày thi. Sau thời gian này, thí sinh cần phải đánh giá lại trình độ của mình.


Các kỳ thi - chứng chỉ khác

Thời khóa biểu Đăng ký học
Facebook Fanpage
Video Clip