Lớp luyện thi DELF Prim

LỚP LUYỆN THI DELF PRIM CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

DELF Prim là Bằng tiếng Pháp dành riêng cho học sinh Tiểu học, được Bộ giáo dục Quốc gia Pháp cấp và công nhận trên toàn thế giới, có giá trị vĩnh viễn.

Xem chi tiết
Thời khóa biểu Đăng ký học
Facebook Fanpage
Video Clip