Hướng dẫn đăng ký học

Cùng tìm hiểu các khóa học của CFH Français+ tại link http://cfh.edu.vn/cac-khoa-hoc-cc169.html để lựa chọn được khóa học phù hợp nhất với mình.

Quý phụ huynh và các bạn cũng có thể gọi điện thoại tới số 0225 355 66 36 để biết thêm thông tin cụ thể và được tư vấn trực tiếp về các khóa học. Sau khi lựa chọn được khóa học thích hợp và cung cấp thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại của học viên, bạn đã có tên trong danh sách của đại gia đình CFH Français+

Hoặc bạn có thể điền thông tin tại link sau: http://cfh.edu.vn/dang-ky-hoc.html

Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn tại các khóa học của chúng tôi. Chúc cho con đường học vấn và sự nghiệp của bạn luôn thành công!

 


Các hướng dẫn & chính sách khác

Thời khóa biểu Đăng ký học
Facebook Fanpage
Video Clip