DALF

Bằng DALF Tous Publics là bằng tiếng Pháp chuyên sâu dành cho người lớn, được Bộ giáo dục Quốc gia Pháp cấp, được công nhận trên toàn thế giới và có giá trị vĩnh viễn. Bằng DALF đánh giá và chứng nhận khả năng tiếng Pháp của học viên tùy theo mục đích cá nhân, học tập hay làm việc.

Bằng DALF bao gồm 2 trình độ cao nhất của các loại bằng DELF – DALF là C1 và C2 theo khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ.

Người sử dụng ngôn ngữ ở trình độ C1 trở nên độc lập, có khả năng giao tiếp dễ dàng và tự nhiên. Người học có một trường từ vựng lớn và có thể lựa chọn những mẫu câu phù hợp để trình bày suy nghĩ của mình. Người có bằng DALF C1 có thể trình bày một bài phát biểu rõ ràng, có liên kết và không lưỡng lự, điều đó cho thấy người học nắm rất rõ các cấu trúc câu. Đây là loại bằng có thể sẽ được yêu cầu ở các trường Đại học lớn của Pháp, có lợi cho các hồ sơ Campus France, cho các yêu cầu học bổng, cho việc xin nhập cư vào Canada và đối với một số công việc.

Bằng DALF C2 là văn bằng cao nhất được quy định theo khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ, đồng thời cũng là văn bằng cao nhất về tiếng Pháp. Ở trình độ này, sự thành thạo về ngôn ngữ được thể hiện qua khả năng trình bày một cách chính xác, xác đáng về dễ dàng. Người có DALF C2 có khả năng thực hiện các công việc học thuật hoặc các công việc ở mức độ khó.

LỊCH THI DALF 2017:

Kỳ thi

DALF C1

DALF C2

5/2017

Thứ 7 – 13/5

Thứ 7 – 20/5

9/2017

Thứ 7 – 16/9

Thứ 7 – 23/9

11/2017

Thứ 7 – 11/11

Thứ 7 – 18/11

 


Các kỳ thi - chứng chỉ khác

Thời khóa biểu Đăng ký học
Facebook Fanpage
Video Clip